0631966014 info@juulbakker.com

Hieronder staan de Algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, link naar het privacybeleid en disclaimer van JuulBakker.com.

Algemeen:

JuulBakker.com biedt ondersteunende werkzaamheden voor fitnessclubs, personal training studio’s, sportscholen en boetiek clubs, in de  vorm van educatie/het geven van trainingstrajecten en workshops, concept en product ontwikkeling, en consultancy.

JuulBakker.com is als onderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60441619 te Nederland.

Facturatie zal geschieden uit naam van JuulBakker.com.

Betalingen aan JuulBakker.com  zullen als zodanig op uw bankrekening/afschriften te zien zijn. Het rekeningnummer is NL36INGB0007225872. Vermeld bij uw betalingen altijd het factuurnummer. Facturatie zal binnen een week na de opdracht geschieden of tegen het einde van de maand waarin de training of het consult heeft plaatsgevonden. Betalingen dienen binnen 21 dagen te worden voldaan. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.

JuulBakker.com is als onderneming Btw-plichtig. Juul Bakker is als trainer geregistreerd bij het CRKBO en is dit derhalve niet. Voor opdrachtgevers/opleidingsinstituten die geregistreerd staan bij het CRKBO en die BTW vrij mogen factureren, heft Juul Bakker geen BTW. Indien opdrachtgevers niet vrijgesteld zijn van het heffen van BTW, zal JuulBakker.com bij betalingen BTW heffen, onder BTW nummer NL001936257B04

JuulBakker.com mag opdrachten zonder opgaaf van reden annuleren.

Contact gegevens van JuulBakker.com vindt u onder de op deze website geregistreerde contact pagina.

Educatie/opleidingen en workshops

JuulBakker.com verzorgt trainingstrajecten en workshops voor groepen (fitness)trainers, teams van sportscholen, fitnessclubs, personal training studio’s en boetiek fitnessclubs, met diverse specialisaties als functioneel trainen, boksen, kettlebells, toegepaste sales voor trainers, etc.

Vooraf en in overleg met de opdrachtgever wordt de inhoud van het trainingstraject of de workshop bepaald.

Deelnemers aan een trainingstraject of een workshop dienen gezond en fit te zijn en in het bezit van een medische verklaring met handtekening van een arts, en voor aanvang van opleidingen of workshops te tonen aan de docent.

JuulBakker.com is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vorm van uitval en of niet inzetbaar zijn van deelnemers vooraf, gedurende of na opleidingsdagen of een workshop. Reeds voldane gelden of contributies zullen niet worden geretourneerd.

JuulBakker.com is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor letsel, ongelukken – eventueel met de dood tot gevolg – ongevallen, etc., voor, tijdens of na opleidingen of workshops. Dit geldt zowel op eigen opleidingslocaties als op de locatie van opdrachtgevers. Bij deelname aan een opleiding heeft de cursist en diens opdrachtgever/werkgever JuulBakker.com automatisch van aansprakelijkheid gevrijwaard.

Trainingsdagen van het traject en van workshops vinden plaats op de opleidingslocatie van de opdrachtgever, met de daar aanwezige materialen. Het zorgdragen voor het de aanwezigheid en de inzetbaarheid van het juiste materiaal is in handen van de opdrachtgever. Indien er onvoldoende materiaal aanwezig is, kan in overleg uitgeweken worden naar een andere locatie.

Het trainingstraject bestaat uit 12 opleidings-/trainingstraject dagen van 4 uur, verdeeld over 1 jaar (1 dag per maand). Een workshop bestaat uit een volledige dag van 6,5 uur of een dagdeel van 3 uur.

De duur van een trainingstraject dag is 4 uur en zal normaliter van 9.00 tot 13.00, of van 12.00 tot 16.00 zijn. Een workshop van een volledige dag is van 9.30u tot 16.00u inclusief pauzes.  Een workshop van een dagdeel is van 9.00u tot 12.00u of 13.00u tot 16.00u. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Het staat de fitnessclub of personal trainingsstudio vrij om zelf het deelnemers te bepalen, met een maximum van 15 per opleidingsdag.

Deelnemers aan opleidingen of workshops dienen 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn op de opleidingslocatie.

Lunch, koffie, thee, water, etc. op opleidingsdagen voor de deelnemers dient te worden verzorgd door de opdrachtgever, of dienen de deelnemers zelf zorg voor te dragen.

De prijs voor één trainingstrajectdag van 4 uur is € 395,00 excl. BTW. Voor een workshop van 6 uur is de prijs € 595,00 excl. BTW. en voor een workshop van een dagdeel € 350,00 excl. BTW, ongeacht het aantal deelnemers, met een maximum van 15. Dit bedrag is exclusief reiskosten. Reiskosten bedragen 19 euro cent per gereden kilometer en worden in rekening gebracht, bovenop het dagtarief.

De door de fitnessclub of PT studio ingeschreven/aangemelde deelnemers aan opleidingen dienen in het bezit te zijn van minimaal een fitness trainer A certificaat, afgerond of deelcertificaat CIOS of ROC sport en bewegen niveau 3 of vergelijkbaar diploma, en bij voorkeur ook in het bezit van EHBO of BHV.

Voor meerdaagse opleidingen geldt dat het dagtarief met het aantal opleidingsdagen wordt vermenigvuldigd met het aantal opleidingsdagen.

Development

JuulBakker.com houdt zich bezig met het ontwikkelen en schrijven van opleidingen, workshops, presentaties, theoretische vak modellen, cursussen, etc.

In overleg met de klant zal bepaald worden wat er ontwikkelt moet worden en binnen welk tijdsbestek.

Het basistarief voor het schrijven en ontwikkelen van producten is € 99,00 p/u, excl. BTW, reiskosten en bijkomende kosten.

JuulBakker.com heeft bij het ontwikkelen van concepten en opleidingen het recht om derden in te schakelen. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Ontwikkelde content blijft in eerste instantie eigendom van JuulBakker.com. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Afspraken m.b.t. royalty’s, vergoedingen, afkoop etc. zullen nader worden bepaald.

Het implementeren, vormgeven en uitdragen van besproken zaken valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. JuulBakker.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van aansprakelijkheid, schade, of overige gevolgen, die voortvloeien uit de trajecten, sessies en adviesgesprekken en de implementatie daarvan.

Consultancy 

JuulBakker.com helpt startende ondernemers in de fitnessbranche bij het vormgeven en opstarten van hun onderneming, en ondersteunt en adviseert bestaande ondernemers bij de bedrijfsvoering en het managen van hun huidige onderneming.

In overleg met de opdrachtgever zal worden bepaald welke taken zullen worden gecoacht en uitgevoerd en wat de tijdsduur van een traject zal zijn.

Basistarief voor een sessie is € 99,00 p/u excl. BTW, excl. reiskosten en excl. eventuele bijkomende kosten, waarbij het eerste adviesgesprek gratis is, met een maximum van 2 uur.

JuulBakker.com heeft bij het geven van advies en inwinnen van informatie het recht om derden in te schakelen. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

In verband met privacy en geheimhouding zal JuulBakker.com besproken informatie, adresgegevens, plannen, vormgegeven documentatie, etc. die tot stand gekomen is in de consulten niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen, openbaar maken, delen of vermenigvuldigen.

Het implementeren, vormgeven en uitdragen van besproken zaken valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. JuulBakker.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van aansprakelijkheid, schade, of overige gevolgen, die voortvloeien uit de trajecten, sessies en adviesgesprekken en de implementatie daarvan.

Privacybeleid

JuulBakker.com vind uw privacy belangrijk. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt zodat u nog meer duidelijkheid krijgt in hoe wij de gegevens die wij over u verzamelen, over hoe wij deze gegevens gebruiken, en over hoe u de controle heeft over uw persoonlijk gegevens. Klik hier voor het privacybeleid.

Disclaimer

Op al onze producten, publicaties en documentatie is copyright van toepassing. Het kopiëren, vermenigvuldigen, publiceren, verspreiden, etc. van enige vorm van content, inhoud, advies, etc. van JuulBakker.com, alsmede teksten, foto’s en overige publicaties van deze website, van marketing materialen, van merchandise, etc., is in geen enkel geval, onder geen enkele omstandigheid toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JuulBakker.com.